Iepirkumi 2011. gadā

Drukas versija
Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/7
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2011-12-21 00:00:00
Iepirkuma priekšmets

Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas iepirkumu komisijas sekretāre Ilze Leja, tālr.67020388, e-pasts ilze.leja@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81.panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 11.janvārī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par iepirkuma Nr. AT 2011/7 „Darbinieku veselības apdrošināšana” uzvarētāju ir atzinusi ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas nr. 40103336441, juridiskā adrese Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039. Piedāvājuma cena Ls 15 750,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Sanitāri higiēnas preču piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/6
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2011-11-23 00:00:00
Iepirkuma priekšmets

Sanitāri higiēnas preču piegāde

Iepirkuma noteikumi
Grozījumi iepirkuma noteikumos
Aktualizēti iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Ernests Otomers, tālr. 67020304, e-pasts ernests.otomers@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81.panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 14.decembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par iepirkuma Nr. AT 2011/6 „Sanitāri higiēnas preču piegāde” uzvarētāju ir atzinusi SIA „A.G.A.LTD”, reģistrācijas nr. 41702004458, juridiskā adrese: Katoļu ielā 7, Jelgavā, LV-3001. SIA „A.G.A.LTD” piedāvājums tika izvēlēts kā piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu Ls 345,25.

Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/5
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2011-10-27 00:00:00
Iepirkuma priekšmets

Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 7.novembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA "Dardedze Hologrāfija", reģistrācijas nr.40003270251, juridiskā adrese: Kalnciema iela 40E, 3.stāvs, Rīga, LV-1046. Līgumcena - Ls 2 208 (bez PVN).

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/4
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2011-10-27 00:00:00
Iepirkuma priekšmets

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 9.novembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA "Skrivanek Baltic", reģistrācijas nr.40003626172, Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010. SIA "Skrivanek Baltic" finanšu piedāvājumā norādīto cenu kopsumma - Ls 1820 (bez PVN)

Programmatūras piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana un tehniskā atbalsta nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/3
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2011-10-19 00:00:00
Iepirkuma priekšmets

Programmatūras piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana un tehniskā atbalsta nodrošināšana

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Informātikas nodaļas vadītājs Pāvels Veļeckis, tālr.67020305, e-pasts: pavels.veleckis@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 2.novembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „iPro”, reģistrācijas nr. 40003521916, juridiskā adrese: G. Astras iela 8b, Rīga, LV-1082. SIA „iPro" piedāvātā cena (bez PVN) 19 995,31.

Vieglā automobiļa un mikroautobusa piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2011-08-12 00:00:00
Iepirkuma priekšmets

Vieglā automobiļa un mikroautobusa piegāde

Konkursa nolikums
Aktualizēta specifikācija
Grozījumi konkursa nolikumā
Nolikuma skaidrojumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Edgars Janeks, 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

1. daļas (vieglā automobiļa piegāde) uzvarētājs - SIA "Domeniks", reģistrācijas nr.40003363354, juridiskā adrese: Kaļķu iela 2, Rīga, LV-1050. Līgumcena - Ls 27 786,89 (bez PVN).

2. daļas (mikroautobusa piegāde) uzvarētājs - SIA "Mūsa Motors Rīga", reģistrācijas nr.40003161493, juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1004. Līgumcena - Ls 12 880,33 (bez PVN).

Telpu uzkopšanas pakalpojumi: parketa grīdu pārvaskošana; mozaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošana un pulēšana; logu stiklu, rāmju, palodžu un aplodu mazgāšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2011-04-12 00:00:00
Iepirkuma priekšmets

Telpu uzkopšanas pakalpojumi: parketa grīdu pārvaskošana; mozaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošana un pulēšana; logu stiklu, rāmju, palodžu un aplodu mazgāšana

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Edgars Janeks, 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 27.aprīlī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „MAX SHINE”, reģistrācijas nr. 40003966464, juridiskā adrese: Zolitūdes iela 38/2-46, Rīga, LV-1029. SIA "MAX SHINE" piedāvātā cena (bez PVN): koka parketa grīdu pārvaskošana 0,52 Ls/m2; mozaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošana 0,50 Ls/m2; logu mazgāšana 0,40 Ls/m2.