Iepirkumi 2011. gadā

Drukas versija
Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/7
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 21. decembris, 2011
Iepirkuma priekšmets

Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Augstākās tiesas iepirkumu komisijas sekretāre Ilze Leja, tālr.67020388, e-pasts ilze.leja@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81.panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 11.janvārī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par iepirkuma Nr. AT 2011/7 „Darbinieku veselības apdrošināšana” uzvarētāju ir atzinusi ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas nr. 40103336441, juridiskā adrese Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039. Piedāvājuma cena Ls 15 750,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Sanitāri higiēnas preču piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/6
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 23. novembris, 2011
Iepirkuma priekšmets

Sanitāri higiēnas preču piegāde

Iepirkuma noteikumi
Grozījumi iepirkuma noteikumos
Aktualizēti iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Ernests Otomers, tālr. 67020304, e-pasts ernests.otomers@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81.panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 14.decembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par iepirkuma Nr. AT 2011/6 „Sanitāri higiēnas preču piegāde” uzvarētāju ir atzinusi SIA „A.G.A.LTD”, reģistrācijas nr. 41702004458, juridiskā adrese: Katoļu ielā 7, Jelgavā, LV-3001. SIA „A.G.A.LTD” piedāvājums tika izvēlēts kā piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu Ls 345,25.

Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/5
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 27. oktobris, 2011
Iepirkuma priekšmets

Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 7.novembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA "Dardedze Hologrāfija", reģistrācijas nr.40003270251, juridiskā adrese: Kalnciema iela 40E, 3.stāvs, Rīga, LV-1046. Līgumcena - Ls 2 208 (bez PVN).

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/4
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 27. oktobris, 2011
Iepirkuma priekšmets

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 01. janvāris, 1970 00:00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 9.novembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA "Skrivanek Baltic", reģistrācijas nr.40003626172, Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010. SIA "Skrivanek Baltic" finanšu piedāvājumā norādīto cenu kopsumma - Ls 1820 (bez PVN)

Programmatūras piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana un tehniskā atbalsta nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/3
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 19. oktobris, 2011
Iepirkuma priekšmets

Programmatūras piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana un tehniskā atbalsta nodrošināšana

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Informātikas nodaļas vadītājs Pāvels Veļeckis, tālr.67020305, e-pasts: pavels.veleckis@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 2.novembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „iPro”, reģistrācijas nr. 40003521916, juridiskā adrese: G. Astras iela 8b, Rīga, LV-1082. SIA „iPro" piedāvātā cena (bez PVN) 19 995,31.

Vieglā automobiļa un mikroautobusa piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 12. augusts, 2011
Iepirkuma priekšmets

Vieglā automobiļa un mikroautobusa piegāde

Konkursa nolikums
Aktualizēta specifikācija
Grozījumi konkursa nolikumā
Nolikuma skaidrojumi

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Edgars Janeks, 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

1. daļas (vieglā automobiļa piegāde) uzvarētājs - SIA "Domeniks", reģistrācijas nr.40003363354, juridiskā adrese: Kaļķu iela 2, Rīga, LV-1050. Līgumcena - Ls 27 786,89 (bez PVN).

2. daļas (mikroautobusa piegāde) uzvarētājs - SIA "Mūsa Motors Rīga", reģistrācijas nr.40003161493, juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1004. Līgumcena - Ls 12 880,33 (bez PVN).

Telpu uzkopšanas pakalpojumi: parketa grīdu pārvaskošana; mozaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošana un pulēšana; logu stiklu, rāmju, palodžu un aplodu mazgāšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 12. aprīlis, 2011
Iepirkuma priekšmets

Telpu uzkopšanas pakalpojumi: parketa grīdu pārvaskošana; mozaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošana un pulēšana; logu stiklu, rāmju, palodžu un aplodu mazgāšana

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Edgars Janeks, 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 27.aprīlī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „MAX SHINE”, reģistrācijas nr. 40003966464, juridiskā adrese: Zolitūdes iela 38/2-46, Rīga, LV-1029. SIA "MAX SHINE" piedāvātā cena (bez PVN): koka parketa grīdu pārvaskošana 0,52 Ls/m2; mozaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošana 0,50 Ls/m2; logu mazgāšana 0,40 Ls/m2.