Iepirkumi 2010. gadā

Drukas versija
Portatīvo datoru noma
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2010/8
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 03. decembris, 2010
Iepirkuma priekšmets

Portatīvo datoru noma

Iepirkuma noteikumi
Uzmanību pretendentiem! Precizēta finanšu piedāvājuma forma!

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Informātikas nodaļas vadītājs Pāvels Veļeckis, 67020305, e-pasts: pavels.veleckis@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2010.gada 14.decembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „Multisistēma Rīga”, reģistrācijas nr. 40003256120, juridiskā adrese: Vasaras iela 7-25, Rīga, LV-1048. Līgumcena - 8 985,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Centralizētās datu glabāšanas sistēmas izveidošana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2010/7
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 15. novembris, 2010
Iepirkuma priekšmets

Centralizētās datu glabāšanas sistēmas izveidošana

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Informātikas nodaļas vadītājs Pāvels Veļeckis, 67020305, e-pasts: pavels.veleckis@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2010.gada 29.novembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „iPro”, reģistrācijas nr. 40003521916, juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14, Rīga, LV-1045. Līgumcena - 19 941,18 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Kopētāja piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2010/5
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 01. novembris, 2010
Iepirkuma priekšmets

Kopētāja piegāde

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Informātikas nodaļas vadītājs Pāvels Veļeckis, 67020305, e-pasts: pavels.veleckis@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2010.gada 12.novembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par iepirkuma Nr. AT 2010/5Kopētāja piegāde” uzvarētāju ir atzinusi SIA „BIROTEH”, reģistrācijas nr. 40003427250, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42, Rīga, LV-1004.

SIA „BIROTEH” piedāvājums tika izvēlēts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst tehniskajai specifikācijai un iepirkuma noteikumu prasībām. Līgumcena - Ls 2488,60 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2010/6
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 01. novembris, 2010
Iepirkuma priekšmets

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Edgars Janeks, 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2010.gada 12.novembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par iepirkuma Nr. AT 2010/6Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi” uzvarētāju ir atzinusi SIA „Averoja”, reģistrācijas nr. 40003305784, juridiskā adrese: Tērbatas iela 20, Rīga, LV-1011.

SIA „Averoja” piedāvājums tika izvēlēts kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām. Kopējā vērtēšanā SIA „Averoja” ieguva maksimālo punktu skaitu.

Transportlīdzekļa noma Augstākās tiesas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2010/3
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 17. septembris, 2010
Iepirkuma priekšmets

Transportlīdzekļa noma Augstākās tiesas vajadzībām

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Edgars Janeks, 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1panta septīto daļu, informējam, ka 2010.gada 6.oktobrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par iepirkuma Nr. AT 2010/3 „Transportlīdzekļa noma Augstākās tiesas vajadzībām” uzvarētāju ir atzinusi SIA „ALD Automotive”, reģistrācijas nr. 50003825931, juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 119, Rīga, LV-2167.

SIA „ALD Automotive” piedāvājums tika izvēlēts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kurš atbilst tehniskajai specifikācijai un iepirkuma noteikumu prasībām. Nomas maksa mēnesī - Ls 612,97 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Augstākās tiesas telpās
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2010/4
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 17. septembris, 2010
Iepirkuma priekšmets

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Augstākās tiesas telpās

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Edgars Janeks, 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1panta septīto daļu, informējam, ka 2010.gada 6.oktobrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par iepirkuma Nr. AT 2010/4 „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Augstākās tiesas telpās” uzvarētāju ir atzinusi SIA „MKLA”, reģistrācijas nr. 40003375071, juridiskā adrese: Buļļu iela 43/45, Rīga, LV-1067. SIA „MKLA” piedāvājums tika izvēlēts kā piedāvājums ar viszemāko cenu Ls 3059,52 (bez pievienotās vērtības nodokļa), kurš atbilst tehniskajai specifikācijai un iepirkuma noteikumu prasībām.

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Augstākās tiesas telpās
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2010/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 15. aprīlis, 2010
Iepirkuma priekšmets

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Augstākās tiesas telpās.

Tehniskās specifikācijas
Mēbeļu apraksts
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
7. pielikums
8. pielikums
9. pielikums
10. pielikums
11. pielikums
12. pielikums
13. pielikums
14. pielikums
15. pielikums
16. pielikums
17. pielikums
18. pielikums
19. pielikums
20. pielikums
21. pielikums
22. pielikums
23. pielikums
24. pielikums
25. pielikums
26. pielikums
27. pielikums
28. pielikums

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Edgars Janeks, 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81.panta septīto daļu, informējam, ka 2010.gada 7.maijā Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par iepirkuma Nr. AT 2010/2 „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Augstākās tiesas telpās” uzvarētāju ir atzinusi SIA „MKLA”, reģistrācijas nr. 40003375071, juridiskā adrese: Buļļu iela 43/45, Rīga, LV-1067. SIA „MKLA” piedāvājums tika izvēlēts kā piedāvājums ar viszemāko cenu Ls 1972,97 (bez pievienotās vērtības nodokļa), kurš atbilst visām iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Augstākās tiesas telpās
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2010/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 17. februāris, 2010
Iepirkuma priekšmets

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Augstākās tiesas telpās.

Tehniskās specifikācijas
Mēbeļu apraksts
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
7. pielikums
8. pielikums
9. pielikums
10. pielikums
11. pielikums
12. pielikums
13. pielikums
14. pielikums
15. pielikums
16. pielikums
17. pielikums
18. pielikums

Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Edgars Janeks, 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81.panta septīto daļu, informējam, ka 2010.gada 10.martā Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par iepirkuma Nr. AT 2010/1 „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Augstākās tiesas telpās” uzvarētāju ir atzinusi SIA „Gaujas mēbeļu fabrika”, reģistrācijas nr. 40003483224, juridiskā adrese: Baltā iela 3/9, Rīga, LV-1055. SIA „Gaujas mēbeļu fabrika” piedāvājums tika izvēlēts kā piedāvājums ar viszemāko cenu Ls 3768,76 (bez pievienotās vērtības nodokļa), kurš atbilst visām iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.