Iepirkumi 2008. gadā

Drukas versija
 
Piedāvājums pretententiem pieteikties sniegt Latvijas Repulikas Augstākajai tiesai tulkošanas pakalpojumus
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2008/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 07.01.2008.
Iepirkuma priekšmets

Piedāvājums pretententiem pieteikties sniegt Latvijas Repulikas Augstākajai tiesai tulkošanas pakalpojumus

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 14.01.2008.
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks Edgars Janeks, 7020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

16.01.2008. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA "LINEARIS" par tulkošanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas Augstākajai tiesai, kopējā līguma summa Ls 9900.00

Piedāvājums pretendentiem piegādāt Latvijas Republikas Augstākajai tiesai kancelejas preces
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2008/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 07.01.2008.
Iepirkuma priekšmets

Piedāvājums pretendentiem piegādāt Latvijas Republikas Augstākajai tiesai kancelejas preces

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 14.01.2008.
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks Edgars Janeks, 7020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

15.01.2008. Pieņemts lēmums slēgt piegādes līgumu ar SIA "Aigas Nams", kopējā līguma summa Ls 9999.00

Piedāvājums pretendentiem pieteikties telpu uzkopšanas darbiem Latvijas Republikas Augstākajā tiesā Rīgā, Brīvības bulv.36, LV-1511
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2008/3
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 24.01.2008.
Iepirkuma priekšmets

Piedāvājums pretendentiem pieteikties telpu uzkopšanas darbiem Latvijas Republikas Augstākajā tiesā Rīgā, Brīvības bulv.36, LV-1511

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 28.01.2008.
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks Edgars Janeks, 7020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

29.01.2008. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA "Serviks Rīga" par telpu uzkopšanas darbiem Augstākajai tiesai, kopējā līguma summa līdz Ls 9900.00

Piedāvājums pretendentiem pieteikties dzesēšanas un ventilācijas iekārtu tehniskai apkopei Latvijas Republikas Augstākajā tiesā Rīgā, Brīvības bulv. 36, LV-1511
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2008/4
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 03.04.2008.
Iepirkuma priekšmets

Piedāvājums pretendentiem pieteikties dzesēšanas un ventilācijas iekārtu tehniskai apkopei Latvijas Republikas Augstākajā tiesā Rīgā, Brīvības bulv. 36, LV-1511

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 08.04.2008.
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks Edgars Janeks, tālr. 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

09.04.2008. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „Johnson Controls”, reģ.nr. 40003264306, juridiskā adrese: Ganību dambis 7a, Rīga LV 1045, Latvija, par dzesēšanas un ventilācijas iekārtu tehnisko apkopi . Līgumcena līdz Ls 9990.00 (bez PVN).”

Piedāvājums pretendentiem pieteikties sniegt poligrāfijas pakalpojumus Latvijas Republikas Augstākajai tiesai (gada pārskata izgatavošana)
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2008/5
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 10.04.2008.
Iepirkuma priekšmets

Piedāvājums pretendentiem pieteikties sniegt poligrāfijas pakalpojumus Latvijas Republikas Augstākajai tiesai (gada pārskata izgatavošana)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 14.04.2008.
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts: Uldis.Zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

15.04.2008. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA "Corporate", reģ.nr. 40003697160, juridiskā adrese: Vestienas iela 6, Rīga, LV-1035, par LR Augstākās tiesas 2007.gada pārskata izgatavošanu. Līgumcena Ls 1050.00 (bez PVN).

Piedāvājums pretendentiem pieteikties nodrošināt Augstākajai tiesai informatīvo datu bāžu izmantošanu interneta vidē
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2008/6
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 24.04.2008.
Iepirkuma priekšmets

Piedāvājums pretendentiem pieteikties nodrošināt Augstākajai tiesai informatīvo datu bāžu izmantošanu interneta vidē. (Apgrūtinājumu datu bāze, Uzņēmumu reģistra datu bāze, Uzņēmumu gada pārskatu datu bāze, Biedrību, nodibinājumu un sabiedrisko organizāciju datu bāze, Ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecību datu bāze, Koncesiju reģistrs, Koncernu reģistrs, Masu informācijas līdzekļu datu bāze, Laikrakstu bibliotēkas datu bāze, LR IeM licenču datu bāze, Latvijas Centrālā depozitārija datu bāze, CSDD Transporta līdzekļu reģistrs, Ganāmpulku reģistrs, Traktortehnikas reģistrs, Atsaukto pilnvaru reģistrs u.c.)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 30.04.2008.
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts: Uldis.Zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

07.05.2008. Sakarā ar to, ka iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos norādītajām prasībām, tiek pieņemt lēmums izbeigt iepirkuma procedūru.

Dzeramā ūdens piegādes un iekārtu īres iepirkums Latvijas Republikas Augstākajai tiesai Rīgā, Brīvības bulv. 36, LV-1511
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2008/7
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 10.05.2008.
Iepirkuma priekšmets

Dzeramā ūdens piegādes un iekārtu īres iepirkums Latvijas Republikas Augstākajai tiesai Rīgā, Brīvības bulv. 36, LV-1511

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 14.05.2008.
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks Edgars Janeks, tālr. 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

15.05.2008. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „VENDEN” par dzeramā ūdens piegādi un iekārtu īri līdz 2000.00Ls(bez PVN).

Piedāvājums pretendentiem nodrošināt Latvijas Republikas Augstākajai tiesai pakalpojumus, kas saistīti ar ārvalstu komandējumiem.
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2008/8
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 13.05.2008.
Iepirkuma priekšmets

Piedāvājums pretendentiem nodrošināt Latvijas Republikas Augstākajai tiesai pakalpojumus, kas saistīti ar ārvalstu komandējumiem.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 20.05.2008.
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts: Uldis.Zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

22.05.2008. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „Tūrisma aģentūra Kolumbs” par pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar ārvalstu komandējumiem. Paredzamā līgumcena līdz 90000.00 Ls (bez PVN).

Piedāvājums pretendentiem pieteikties nodrošināt Augstāko tiesu ar pastāvīgu Interneta pieslēgumu.
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2008/10
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 10.07.2008.
Iepirkuma priekšmets

Piedāvājums pretendentiem pieteikties nodrošināt Augstāko tiesu ar pastāvīgu Interneta pieslēgumu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 14.07.2008.
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Informātikas nodaļas vadītājs Pāvels Veļeckis, tālr. 67020305, e-pasts: Pavels.Veleckis@at.gov.lv

Lēmums

15.07.2008. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA "Telia Latvija" par pastāvīga Interneta pieslēguma nodrošināšanu Augstākajai tiesai. Līgumcena 9600 Ls (bez PVN)

Piedāvājums pretendentiem pieteikties nodrošināt Augstākajai tiesai informatīvo datu bāžu izmantošanu interneta vidē.
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2008/9
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 13.05.2008.
Iepirkuma priekšmets

Piedāvājums pretendentiem pieteikties nodrošināt Augstākajai tiesai informatīvo datu bāžu izmantošanu interneta vidē. (Apgrūtinājumu datu bāze, Uzņēmumu reģistra datu bāze, Uzņēmumu gada pārskatu datu bāze, Biedrību, nodibinājumu un sabiedrisko organizāciju datu bāze, Ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecību datu bāze, Koncesiju reģistrs, Koncernu reģistrs, Masu informācijas līdzekļu datu bāze, Laikrakstu bibliotēkas datu bāze, LR IeM licenču datu bāze, Latvijas Centrālā depozitārija datu bāze, CSDD Transporta līdzekļu reģistrs, Ganāmpulku reģistrs, Traktortehnikas reģistrs, Atsaukto pilnvaru reģistrs u.c.)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 19.05.2008.
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts: Uldis.Zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

20.05.2008. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „Lursoft IT” par informatīvo datu bāžu nodrošināšanu Augstākajai tiesai. Līgumcena 4449.15 Ls (bez PVN)