Mācību prakse

Drukas versija

Iespēju robežās un atbilstoši ar augstākajām mācību iestādēm noslēgtajiem sadarbības līgumiem Augstākā tiesa dod iespēju jurisprudences studentiem iziet mācību praksi Augstākajā tiesā.

Mācību prakses iespējas jāsaskaņo ar Personāla nodaļas speciālisti Laumu Kuzmani – 67020394, lauma.kuzmane@at.gov.lv