Struktūrvienību kontakti

Drukas versija

 

 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs

Priekšsēdētāja palīdze Linda Strazdiņa: 67020352

Priekšsēdētāja sekretāre Dace Pērkone: 67020350; fakss: 67020351; at@at.gov.lv  


 

ADMINISTRĀCIJA

Vadītāja Sandra Lapiņa: 67020395
Juriskonsulte Ilze Leja: 67020388

 

 

Personāla nodaļa

Nodaļas vadītāja Gunita Ārgale: 67020394

Finanšu un saimniecības nodaļa

Nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis: 67020307

Galvenā grāmatvede Elvīra Grigorjeva: 67020306; fakss: 67020701

Komunikācijas nodaļa

Nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece: 67020396, 28652211; rasma.zvejniece@at.gov.lv
Preses sekretāre Baiba Kataja: 67020396; baiba.kataja@at.gov.lv

Informācijas tehnoloģijunodaļa

Nodaļas vadītājs Pāvels Veļeckis: 67020305 

Dokumentu pārvaldības nodaļa

Nodaļas vadītāja Jānis Supe: 67020388

Dokumentu aprites vecākā speciāliste Anda Straume: 67020312

Arhivāre Inita Millere: 67020309

 

 

 

Judikatūras nodaļa

Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš: 67020707 
Konsultanti Juris Kalniņš un Anda Krastiņa 67020338

 

Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa

Nodaļas vadītāja Signe Zaļkalne: 67020389; signe.zalkalne@at.gov.lv, srnd@at.gov.lv  


SENĀTS

Senāta Civillietu departaments

 

Departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs
Departamenta priekšsēdētāja palīdze Skaidrīte Bērziņa: 67020716
Senāta kancelejas Civillietu departamenta sekretārs: 67020364
Senatori: Anda Briede, Vanda Cīrule, Ināra Garda, Valerijans Jonikāns, Aldis Laviņš, Skaidrīte Lodziņa, Normunds Salenieks, Kalvis Torgāns, Edīte Vernuša, Anda Vītola, Mārīte Zāģere

 

Senāta Krimināllietu departaments

Departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe 
Departamenta priekšsēdētāja palīdze Nora Magone: 67020353
Senāta kancelejas Krimināllietu departamenta sekretārs: 67020370
Senatori: Voldemārs Čiževskis, Artūrs Freibergs, Anita Nusberga, Pēteris Opincāns, Inguna Radzeviča 


Senāta Administratīvo lietu departaments

Departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa
Departamenta priekšsēdētāja palīdze Inga Bērtaite: 67020717
Senāta kancelejas Administratīvo lietu departamenta sekretārs: 67020339
Senatori: Jautrīte Briede, Andris Guļāns, Vēsma Kakste, Dace Mita, Jānis Neimanis, Ilze Skultāne, Līvija Slica, Rudīte Vīduša 


TIESU PALĀTAS

Civillietu tiesu palāta

Tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars
Tiesu palātas priekšsēdētāja palīdze Irīna Čaša: 67020343
Kancelejas vadītāja Sarmīte Puķe: 67020347; nolēmumu saņemšana, informācija par lietu izskatīšanu - 67020347; iepazīšanās ar lietām, informācija par lietu izskatīšanu - 67020308
Tiesneši: Intars Bisters, Anita Čerņavska, Arnis Dundurs, Raimonds Grāvelsiņš, Dace Jansone, Māra Katlapa, Aivars Keišs, Sandra Krūmiņa (uz tiesneša vakances laiku), Ļubova Kušnire, Inta Lauka, Valerijs Maksimovs, Ineta Ozola, Zane Pētersone (uz tiesneša vakances laiku), Marika Senkāne


Krimināllietu tiesu palāta

Tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis
Tiesu palātas priekšsēdētāja palīdze Elīna Leitāne: 67020330
Kancelejas vadītāja Daina Zomerfelde: 67020316
Tiesneši: Vilis Donāns (uz tiesneša vakances laiku), Andrejs Lepse, Anita Poļakova, Ludmila Poļakova, Jānis Tiltiņš, Daina Treija, Aivars Uminskis (uz tiesneša vakances laiku)