Kontaktinformācija

Drukas versija

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
Reģistrācijas numurs: 90000068892
Konta numurs: LV57 TREL 2280 5610 0500 0
Valsts kase, SWIFT: TRELLV22

Adrese
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV – 1511, Latvija
Tālrunis: 67020350
Fakss: 67020351
E-pasts: at@at.gov.lv

Augstākās tiesas struktūrvienību tālruņi un e-pasti

 

 

Kontaktpersonas masu medijiem:

Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece – par Augstākās tiesas darbību un Tieslietu padomi: rasma.zvejniece@at.gov.lv

Preses sekretāre Baiba Kataja – par tiesu lietām Augstākajā tiesā: baiba.kataja@at.gov.lv

Komunikācijas nodaļas tālruņi 67020396, 28652211

UZMANĪBU MEDIJU PĀRSTĀVJIEM. Lai iekļūtu Augstākajā tiesā, mediju pārstāvjiem jāpiesaka caurlaide Komunikācijas nodaļā un apsardzes postenī jāuzrāda pase vai ID karte. Ar Valsts kancelejas izsniegtajām akreditācijas kartēm ieeja Augstākajā tiesā netiek ļauta.

Informācija par tiesu lietām dalībniekiem:

Civillietu departamentā - tālrunis 67020364

Krimināllietu departamentā - tālrunis 67020361

Administratīvo lietu departamentā - tālrunis 67020339

 

Sūtot Augstākajai tiesai ierakstītos pasta sūtījumus un apdrošinātos pasta sūtījumus, lūdzam pārliecināties, ka pasta pakalpojumi ir apmaksāti pilnībā, tai skaitā arī sūtījumu piegāde uz Augstākās tiesas juridisko adresi.