Aktuālais foto

Civillietu tiesu palātas pēdējā tiesas sēde. 2016.gada 30.decembris
Saeima par Satversmes tiesas tiesnesi apstiprina Jāni Neimani. 2016.gada 22.decembris
Izstāde par Tiesu palātu vēsturi Augstākajā tiesā. 2016.gada 15.decembris
Civillietu tiesu palātas vēsture apkopota grāmatā. 2016.gada decembris
Augstākās tiesas tiesneses amatā apstiprina Zani Pētersoni. 2016.gada 1.decembris
Augstāko tiesu apmeklē Eiropas Tiesību institūta prezidente. 2016.gada 16.novembris
Augstākā tiesa Rīgas apgabaltiesai dāvina vēsturisku fotogrāfiju stendu. 2016.gada 10.novembris
Jauno juristu universitātē skolēni iepazīst Augstākās tiesas darbu. 2016.gada 29.oktobris
Projekta ietvaros četras Augstākās tiesas dalās pieredzē. 2016.gada 19.oktobris
Jaunie tiesneši un amata kandidāti mācās vadīt tiesas procesu. 2016.gada 24.augusts

Foto galerija

Jaunumi

13 marts 2017

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA TIESNESI PAGAIDU PROMBŪTNES LAIKĀ AIZSTĀS APGABALTIESAS TIESNESE KOVAĻEVSKA

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA TIESNESI PAGAIDU PROMBŪTNES LAIKĀ AIZSTĀS APGABALTIESAS TIESNESE KOVAĻEVSKA

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā no 13.marta tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Kovaļevska. Anita Kovaļevska atsaucās Augstākās tiesas aicinājumam Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem pieteikties uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša aizstāšanu pagaidu prombūtnē. Administratīvo lietu departaments atbalstīja tiesneses kandidatūru, pozitīvu atzinumu deva arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un lēmumu pieņēma Tieslietu padome.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 16.03.2017

20.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-44/2017

Darbnespējīga persona; sprieduma, ar kuru apstiprināta pirmstiesas procesā slēgta vienošanās, atcelšana

Pievienots: 15.03.2017

06.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2017

Cēloņsakarības konstatēšana starp tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu un cietušā nāvi, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas; no pirmās instances sprieduma atšķirīga papildsoda noteikšanas ierobežojums apelācijas instances tiesā

Pievienots: 15.03.2017

06.02.2017. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-153/2017

Apsūdzētā attaisnota neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi

Pievienots: 15.03.2017

23.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2017

Nostiprinājuma lūgums atzīstams par dokumentu Krimināllikuma 275.panta izpratnē

Visi judikatūras nolēmumi