News and current events

8 January, 2021

Last year, the rate of review of cases in the Senate has increased

Last year, the Senate reviewed 2945 cases, which is 12% more cases than received during the year. The positive case review rate*, which is higher than in the previous year, indicates that the backlog of cases in the Senate is decreasing.

Archive of events

Case-law news

Added: 19 January, 2021

06.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-410/2020

Tiesas pēckontrole par pirmstiesas procesā veiktajām speciālajām izmeklēšanas darbībām

Added: 19 January, 2021

01.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-63/2020

Dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, kas izdarīta mantkārīgā nolūkā, un svešas mantas nolaupīšanas kvalifikācija

Added: 19 January, 2021

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[L]/2020

Pārrakstīšanās kļūdu labošana zemākas instances tiesas nolēmumā

Added: 18 January, 2021

17.12.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-489/2020

Pienācīga nepaziņošana apsūdzētajam par lietas iztiesāšanas laiku un vietu vienošanās procesa kārtībā iesniegtā krimināllietā kā būtisks pārkāpums Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē

All law rulings

Current photo

Professional Themis Award 2020 is given to Janis Geks, Judge assistant of the Department of Administrative Cases. December 22, 2020

Photo gallery

Virtual seminar of the Department of Administrative Cases and administrative judges of lower courts. December 18, 2020

Photo gallery

Greetings of the Chief Justice of the Supreme Court to new advocates at the oath giving ceremony. December 11, 2020

Photo gallery

The judiciary – Aigars Strupiss, Chief Justice of the Supreme Court, and Sanita Osipova, President of the Constitutional Court, by the Freedom Monument. November 18, 2020

Photo gallery

Employees and senators of the Supreme Court in the photograph dedicated to 25-year anniversary of restored Senate. October, 2020

Photo gallery

The Chief Justice of the Supreme Court meets with the Speaker of the Saeima. October 6, 2020

Photo gallery

The 25th anniversary of the Senate is celebrated with a discussion about senator’s personality. October 2, 2020

Photo gallery

Opening of the Gallery of Portraits of former Chief Justices of the Supreme Court. October 2, 2020

Photo gallery

The President of Latvia participates in the celebration dedicated to the ten-year anniversary of the Judicial Council. September 28, 2020

Photo gallery

Meeting of judges of the Supreme Court and the Constitutional Court. September 25, 2020

Photo gallery

The Supreme Court shares its experience with Ukrainian judges on court work during the pandemic. September 21–22, 2020

Photo gallery

Senator Normunds Salenieks is elected as the Chair of the Department of Civil Cases. September 11, 2020

Photo gallery

Senator Dzintra Balta is elected to the Judicial Council. September 11, 2020

Photo gallery

News and current events

8 January, 2021

Last year, the rate of review of cases in the Senate has increased

Last year, the Senate reviewed 2945 cases, which is 12% more cases than received during the year. The positive case review rate*, which is higher than in the previous year, indicates that the backlog of cases in the Senate is decreasing.

Archive of events

Case-law news

Added: 19 January, 2021

2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[L]/2020

Correction of clerical errors in a ruling of a lower instance court

Added: 19 January, 2021

01.10.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-63/2020

Qualification of stealing of another's property and using official position in bad faith if it have been committed for the purpose of acquiring property

Added: 19 January, 2021

06.11.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-410/2020

Court after-control over the special investigative actions performed in pre-trial criminal proceedings; Qualification of the criminal offence provided for in Section 253.1 of the Criminal Law

Added: 18 January, 2021

2020. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[K]/2020

Application of the security measure – arrest

All law rulings