News and current events

22 October, 2020

The Supreme Court is visited by the Ambassador of the Netherlands to Latvia

On October 21, within the framework of the public diplomacy initiative "Rule of Law" implemented by the Embassy of the Netherlands, Govert Jan Bijl de Vroe, the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Latvia, paid a courtesy visit to the Supreme Court.

Archive of events

Case-law news

Added: 20 October, 2020

29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-988/2020

Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas prasījumu pakļautība administratīvajām tiesām

Added: 20 October, 2020

24.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-107/2018

Darījuma būtība kā izšķirošais kritērijs, lai atzītu mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja sniegto pakalpojumu par darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu (personāla nomu)

Added: 20 October, 2020

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2020

Samērīguma principa ievērošana, nosakot sankcijas par nodokļa maksātāja pārkāpumiem

Added: 20 October, 2020

12.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-464/2020

Pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas brīdis

All law rulings

Current photo

The Chief Justice of the Supreme Court meets with the Speaker of the Saeima. October 6, 2020

Photo gallery

The 25th anniversary of the Senate is celebrated with a discussion about senator’s personality. October 2, 2020

Photo gallery

Opening of the Gallery of Portraits of former Chief Justices of the Supreme Court. October 2, 2020

Photo gallery

The President of Latvia participates in the celebration dedicated to the ten-year anniversary of the Judicial Council. September 28, 2020

Photo gallery

Meeting of judges of the Supreme Court and the Constitutional Court. September 25, 2020

Photo gallery

The Supreme Court shares its experience with Ukrainian judges on court work during the pandemic. September 21–22, 2020

Photo gallery

Senator Normunds Salenieks is elected as the Chair of the Department of Civil Cases. September 11, 2020

Photo gallery

Senator Dzintra Balta is elected to the Judicial Council. September 11, 2020

Photo gallery

The survey finds out the public opinion about the rule of law in Latvia. September 3, 2020

Photo gallery

The Supreme Court invites to a discussion on the rule of law in Conversation Festival LAMPA. September 3, 2020

Photo gallery

Senators Veronika Krumina and Jautrite Briede receive the Order of the Three Stars. August 21, 2020

Photo gallery

The Supreme Court joins Twitter. July 16, 2020

Photo gallery

The Chief Justice of the Supreme Court accepts an oath of the Prosecutor General. July 10, 2020

Photo gallery

News and current events

22 October, 2020

The Supreme Court is visited by the Ambassador of the Netherlands to Latvia

On October 21, within the framework of the public diplomacy initiative "Rule of Law" implemented by the Embassy of the Netherlands, Govert Jan Bijl de Vroe, the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Latvia, paid a courtesy visit to the Supreme Court.

Archive of events

Case-law news

Added: 20 October, 2020

05.10.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1471/2020

Role of assessment of the psychoemotional situation of minor in cases of custody rights; Assessment of the opinion of a minor in cases related to custody rights; Assessment of the actual situation in the case regarding the renewal of custody rights

Added: 20 October, 2020

12.10.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-889/2020

Restriction of gambling and Article 56 of the Treaty on the Functioning of the European Union

Added: 20 October, 2020

09.10.2020. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-508/2020

Activities of the examination commission of insolvency administrators

Added: 20 October, 2020

12.10.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-464/2020

Time of collection of value added tax; Calculation of value added tax if the conditions of the customs procedure are not respected

All law rulings