Trīsdesmit sestā nodaļa. Sprieduma izskatīšana apelācijas kārtībā

The print version

2005. gads

J 25.01.2005. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-25/2005
Soda izciešanas režīmu drīkst pastiprināt bez prokurora protesta, jo to nereglamentē Krimināllikums

2004. gads

J 07.09.2004. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-483/2004
Apelācijas instances tiesas lēmums atcelts, jo tiesa nav pārbaudījusi un izvērtējusi visus sūdzībā minētos motīvus

1996. gads

J 03.12.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-279/1996
Par pierādījumu pārbaudi apelācijas instances tiesā

J 17.12.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-270/1996
Par apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņa atjaunošanu

J 08.11.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-249/1996
Par liecinieku izsaukšanu uz apelācijas instances tiesas sēdi

J 30.08.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-224/1996
Par apelācijas instances tiesas tiesībām uzaicināt uz tiesas sēdi cietušo un liecinieku

J 30.07.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-185/1996
Par lietas izskatīšanas robežām apelācijas tiesā

J 09.07.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-171/1996
Par apelācijas instances tiesas likumīgu lēmumu, kura nosūtījusi lietu papildizmeklēšanai

J 11.06.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-112/1996
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 442.panta noteikumu piemērošanu apelācijas instances tiesā

J 21.05.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-92/1996
Par liecinieku nopratināšanu apelācijas instances tiesas sēdē

J 27.03.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-59/1996
Noraidīdama tiesājamā lūgumu izsaukt uz tiesas sēdi un nopratināt lieciniekus, kuri pirmās instances tiesā nav nopratināti, apelācijas instances tiesa ir būtiski ierobežojusi viņa tiesības

J 27.03.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-38/1996
Par kriminālprocesa normu ievērošanu, pārbaudot pierādījumus apelācijas instancē