Trīsdesmit septītā nodaļa. Spriedumu izskatīšana kasācijas kārtībā

The print version

2005. gads

1996. gads

J 30.09.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-330/1996
Par blakusprotesta izskatīšanas robežām kasācijas instances tiesā

J 19.12.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-319/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

J 09.12.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-316/1996
Par notiesātā labā iesniegtas kasācijas sūdzības apmierināšanu tiesas sēdē

J 09.12.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-315/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu, ja tajā nav norādīti likuma pārkāpumi

J 17.12.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-312/1996
Par kriminālprocesa likuma pārkāpumu, kurš katrā ziņā izraisa sprieduma atcelšanu

J 17.12.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-306/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

J 03.12.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-289/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

J 11.11.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-282/1996
Kasācijas sūdzība nepamatoti nav atstāta bez izskatīšanas

J 28.10.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-268/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

J 09.10.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-242/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

J 16.09.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-240/1996
Lēmuma pārsūdzēšana par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas

J 17.09.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-235/1996
Par kasācijas instances rīcības sēdes neziņošanu tiesājamiem

J 29.08.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-234/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu, ja tajā nav norādīti likuma pārkāpumi

J 16.07.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-168/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

J 31.05.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-146/1996
Lēmuma pārsūdzēšana par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas

J 21.05.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-130/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

J 08.05.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-125/1996
Par apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru kasācijas sūdzība atstāta bez izskatīšanas

J 06.05.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-118/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu, ja tajā nav norādīti likuma pārkāpumi

J 30.04.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-105/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

J 06.05.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-90/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu pēc prokurora motivēta iesnieguma

J 25.03.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-70/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

J 27.02.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-41/1996
Kasācijas sūdzība nepamatoti nav atstāta bez izskatīšanas

J 21.02.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-31/1996
Kasācijas sūdzība nepamatoti nav atstāta bez izskatīšanas

J 04.12.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-30/1996
Par pierādījumu pārvērtēšanas nepieļaujamību kasācijas instancē

J 08.02.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-25/1996
Par apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru kasācijas sūdzība atstāta bez izskatīšanas

J 14.02.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-24/1996
Par prokurora protesta noraidīšanu tiesas sēdē

J 19.02.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-11/1996
Par kasācijas sūdzības noraidīšanu pēc prokurora motivēta iesnieguma