Trīsdesmit ceturtā nodaļa. Saīsinātais process

The print version

2004. gads

J 06.01.2004. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-14/2004
Spriedums atcelts, jo nav ievērotas cietušā procesuālās tiesības saīsinātā procesā