Divpadsmitā nodaļa. Pirmstiesas izmeklēšanas vispārīgie noteikumi

The print version

1996. gads

J 23.07.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-176/1996
Par kriminālprocesa likumā paredzēto cietušā tiesību aizskārumu