Divdesmit sestā nodaļa. Tiesu debates un tiesājamā pēdējais vārds

The print version

2002. gads

J 03.06.2002. Decision of assignment sitting of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-219/2002
Ja tiesājamam nav dots vārds aizstāvības runai tiesu debatēs, tad šāds pārkāpums kā vienīgais nevar būt par pamatu attaisnojoša sprieduma atcelšanai, ja vien sprieduma atcelšanu nav lūgusi pati attaisnotā persona.