Divdesmit piektā nodaļa. Tiesas izmeklēšana

The print version

2005. gads

J 10.03.2005. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-154/2005
Pierādījumu pārbaudes nepieciešamība tiesas izmeklēšanā

2004. gads

J 10.12.2004. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-683/2004
Tiesa krimināllietu var izskatīt bez pierādījumu pārbaudes, ja tiesājamais pilnībā piekrīt visiem apsūdzībā minētajiem pirmstiesas izmeklēšanā konstatētajiem nozieguma izdarīšanas apstākļiem un noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijai. Tiesai obligāti jānoskaidro tiesājamā viedoklis un jānodrošina aizstāvis pirmās instances tiesā tajos gadījumos, kad viņš neprot tiesvedības valodu

J 13.11.2004. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-624/2004
Ja personai celta apsūdzība par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts vairākos Krimināllikuma pantos un tiesa pieņēmusi lēmumu neizdarīt pierādījumu pārbaudi tikai apsūdzībā pēc viena Krimināllikuma panta, tad pārējā apsūdzības daļā tiesas pienā