Divdesmit otrā nodaļa. Apsūdzētā nodošana tiesai un tiesas sēdi sagatavotājas darbības

The print version

2005. gads

1996. gads

J 25.07.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-194/1996
Par prokurora blakusprotesta apmierināšanu sakarā ar nepamatotu lietas nosūtīšanu papildizmeklēšanai