Devītā nodaļa. Procesa dalībnieki, viņu tiesības un pienākumi

The print version

2005. gads

2004. gads

J 21.12.2004. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-668/2004
Tiesa, pieaicinot vienu zvērinātu advokātu diviem tiesājamiem lietā, kuru aizstāvības intereses nesakrīt, ir rupji pārkāpusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96.panta 3.daļas un 97.1 panta nosacījumus

1996. gads

J 08.11.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-278/1996
Par cietušā tiesību ievērošanu tiesas sēdē saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 100.panta nosacījumiem

J 08.11.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-253/1996
Par tiesājamā tiesību uz aizstāvību pārkāpšanu

J 23.04.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-88/1996
Par tiesājamā tiesību uz aizstāvību pārkāpšanu