Deviņpadsmitā nodaļa. Pirmstiesas izmeklēšanas apturēšana un pabeigšana

The print version

1996. gads

J 10.09.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-236/1996
Par cietušā tiesībām iepazīties ar krimināllietas materiāliem

J 20.11.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-210/1996
Par cietušā tiesībām pārsūdzēt prokurora lēmumu par lietas izbeigšanu pirmstiesas izmeklēšanā

J 28.05.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-115/1996
Par apsūdzības raksta aprakstošās daļas tiešu atbilstību un saskaņu ar apsūdzētajam uzrādīto apsūdzību