Vispārīgā daļa

The print version

1997. gads

J 20.08.1997. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK- 239/1997
Izciestajā sodā ieskaitāms iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks izskatāmajā lietā

J 20.08.1997. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK- 234/1997
Būtiski samazinot apsūdzības apjomu, tiesājamajiem noteiktais sods mīkstināms

J 21.01.1997. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK- 8/1997
Latvijas kriminālkodeksa 41.panta nosacījumi attiecas uz sodu un soda veidu, nevis soda izciešanas režīmu

1996. gads

J 03.12.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-290/1996
Par mīkstāka soda noteikšanu sakarā ar kvalifikācijas maiņu

J 26.11.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-284/1996
Par galīgā soda nenoteikšanu pēc spriedumu kopības

J 09.07.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-164/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

J 21.05.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-117/1996
Par soda mīkstināšanu, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 panta nosacījumus

J 14.05.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-116/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 42.panta piemērošanu

J 07.05.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-107/1996
Par soda noteikšanu apelācijas instances tiesā, ja lietu izskata sakarā ar tiesājamā apelācijas sūdzību

J 30.04.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-106/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 39.panta piemērošanu

J 30.04.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-91/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 47.panta piemērošanu kasācijas instances tiesā

J 15.04.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-82/1996
Par galīgā soda noteikšanu pēc spriedumu kopības

J 02.04.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-79/1996
Par galīgā soda noteikšanu pēc spriedumu kopības

J 15.04.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-74/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 24.2 panta izslēgšanu no apelācijas instances tiesas sprieduma

J 23.04.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-61/1996
Par galīgā soda noteikšanu pēc sprieduma kopības

J 14.05.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-54/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

J 06.11.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-2k-40/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

1995. gads

J 06.11.1995. Decision of the Department of Criminal Cases, case No 2k-37/1995
Noteiktais sods neatbilst izdarītā nozieguma smagumam un vainas pakāpei