Sevišķā daļa

The print version

1996. gads

J 09.12.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-316/1996
Par notiesātā labā iesniegtas kasācijas sūdzības apmierināšanu tiesas sēdē

J 03.12.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-299/1996
Par tīšas slepkavības ar sevišķu cietsirdību kvalifikāciju

J 15.11.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-283/1996
Par kriminālatbildību sakarā ar transporta līdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī

J 19.11.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-277/1996
Par krimināllietas nepamatotu nosūtīšanu papildizmeklēšanai

J 08.11.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-244/1996
Par krimināllikuma un kriminālprocesa likuma pārkāpumu

J 27.08.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-207/1996
Par pabeigtu zādzību un zādzības mēģinājumu ar iekļūšanu telpā vai citā glabātavā

J 20.08.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-205/1996
Par terminu „telpa” un „cita glabātava” saturu Latvijas Kriminālkodeksa 139.panta izpratnē

J 20.08.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-174/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 181.3 panta otrajā daļā paredzētā nozieguma kvalifikāciju

J 28.05.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-128/1996
Par nozieguma sastāva – viltotas naudas izplatīšanas un krāpšanas – atšķirībām

J 28.05.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-127/1996
Par tiesvedības izbeigšanas nepieļaujamību krimināllietās par genocīdu

J 14.05.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-104/1996
Par laupīšanas kvalifikāciju, ja vainīgā darbības neuzmanības dēļ bijušas par iemeslu cietušā nāvei

J 04.06.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-75/1996
Par nozieguma pārkvalificēšanu kasācijas tiesas sēdē

J 15.03.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-42/1996
Par lietas nosūtīšanu papildizmeklēšanai sakarā ar nozieguma nepareizu kvalifikāciju

J 15.01.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No 2k-3/1996
Par noziegumu kvalifikāciju, ja ļaunprātīgu huligānisku darbību rezultātā cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi

1995. gads

J 11.12.1995. Decision of the Department of Criminal Cases, case No 2k-45/1995
Par nozieguma kvalificējošās pazīmes izslēgšanu un soda samazināšanu

J 11.12.1995. Decision of the Department of Criminal Cases, case No 2k-41/1995
Par izdarītās zādzības nepareizu kvalifikāciju