8.nodaļa. Kriminālprocesuālā imunitāte

The print version

2020. gads

J 29.09.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-97/2020
Advokāta, kurš sniedzis juridisko palīdzību cietušajam, liecību pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā