64.nodaļa. Sadarbības vispārīgie noteikumi (673.-681.pants)

The print version

2017. gads

J 19.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-578/2017
Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu izmantošana pierādīšanā, ja tiek pārņemts ārvalstī uzsākts kriminālprocess

2016. gads

J 20.04.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-40/2016
Pierādījumu pieļaujamība starptautiskās sadarbības krimināltiesiskajā jomā ietvaros