63.nodaļa. Spēkā esošo nolēmumu jauna izskatīšana sakarā ar materiālo vai procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu (662.-672.pants)

The print version

2020. gads

J 18.08.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-508/2020
Advokāta pieteikuma par spēkā stājušos tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna saturs

2019. gads

J 14.02.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-43/2019
Satversmes tiesas spriedums kā jaunatklāts apstāklis

2017. gads

J 19.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-605/2017
Lietas izskatīšanas robežas pēc tiesas nolēmuma atcelšanas un lietas nosūtīšanas jaunai izskatīšanai sakarā ar materiālo vai procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu

2013. gads

J 03.12.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-608/2013
Pieteikumā Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā par lietas izskatīšanu no jauna izteiktais prasījums

2010. gads

J 07.10.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-522/2010
Apstrīdētā nolēmuma atcelšana neapšauba tā spēkā esamību un izpildi līdz nolēmuma atcelšanai un jaunai izskatīšanai

J 31.08.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-462/2010
Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā izskatāmie tiesas nolēmumi

J 31.05.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-273/2010
Senatora lēmums par atteikumu pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu nav skatāms Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā

J 14.04.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-195/2010
Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā izskatāmie tiesu nolēmumi

2009. gads

J 14.10.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-525/2009
Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā izskatāmie tiesas nolēmumi