56. nodaļa. Kriminālprocess lietās par mirušā rehabilitāciju (610.-616. pants)

The print version

2016. gads

J 03.11.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-427/2016
Procesā par mirušā reabilitāciju izlemjamie jautājumi