55.nodaļa. Kriminālprocess, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus (592.-609.pants)

The print version

2020. gads

J 2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[E]/2020
Personas, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pienākums samaksāt kaitējuma kompensāciju

J 2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[F]/2020
Apstākļi, kas izvērtējami, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekli

J 2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-[R]/2020
Personas, par kuru pieņemts lēmums par krimināllietas nosūtīšanu tiesai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai, informēšana par krimināllietas nosūtīšanu tiesai

2017. gads

J 2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[D]/2017
Pamats medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanai uz mazāk ierobežojošu un medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa atcelšanai; Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas ilgums

J 2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[E]/2017
Personas, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pienākums samaksāt kaitējuma kompensāciju

2012. gads

J 15.06.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-360/2012
Personai, kurai ir atcelta medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana, nav nosakāma nodošana tuvinieku vai citu personu, kas veic slimnieku kopšanu, gādībā un medicīnas iestādes uzraudzībā pēc dzīvesvietas

2011. gads

J 20.10.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-531/2011
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanas pamats; personu loks, kas var pārsūdzēt lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanu

J 07.09.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-397/2011
Tiesas lēmums saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 605.panta trešo daļu par krimināllietas nodošanu prokuroram pirmstiesas procesa pabeigšanai

2010. gads

J 15.06.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-324/2010
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšana vai atcelšana