54.nodaļa. Lietas izskatīšana kasācijas kārtībā (569.-591.pants)

The print version

2020. gads

J 30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020
Procesuāla rakstura kļūdu ietekmes uz nolēmuma tiesiskumu izvērtēšana

J 30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020
Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka interesēs

J 26.05.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-35/2020
Ierobežojumi prokuroram iesniegt kasācijas protestu

J 2020. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[H]/2020
Apelācijas instances tiesas nolēmuma pieejamības diena ārkārtējās situācijas laikā

J 2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[J]/2020
Nolēmuma tiesiskuma pārbaude kasācijas kārtībā, ja apsūdzētais, kas iesniedzis kasācijas sūdzību, pēc tās iesniegšanas miris

2019. gads

20.03.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK- 269/2019
Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņš apsūdzētā aizstāvim

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[D]/2019
Kasācijas sūdzības saturs; Tiesas rīcība, saņemot cietušā kaitējuma kompensācijas pieteikumu pēc likumā noteiktā termiņa

2018. gads

J 14.03.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-94/2018
Soda pastiprināšana, nosakot naudas sodu, ja palielinājies minimālās mēnešalgas apmērs

J 21.06.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-23/2018
Lietas izskatīšanas robežas kasācijas instances tiesā, ja ir iesniegta cietušā kasācijas sūdzība, bet nav iesniegts kasācijas protests

J 27.04.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-21/2018
Kasācijas protesta apjoms un lietas izskatīšanas robežas kasācijas instances tiesā

2017. gads

J 19.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-605/2017
Lietas izskatīšanas robežas pēc tiesas nolēmuma atcelšanas un lietas nosūtīšanas jaunai izskatīšanai sakarā ar materiālo vai procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu

J 20.01.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-44/2017
Sprieduma, ar kuru apstiprināta pirmstiesas procesā slēgta vienošanās, atcelšana

2016. gads

J 28.09.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-480/2016
Ierobežojums cietušā uzaicinātajam juridiskās palīdzības sniedzējam iesniegt kasācijas sūdzību

J 24.05.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-352/2016
Sprieduma par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos izskatīšanas apjoms un ietvari kasācijas instances tiesā

J 22.01.2016. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-62/2016
Kasācijas sūdzības vai protesta iesniegšana elektroniski

2015. gads

J 30.09.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-318/2015
Lietas izskatīšanas robežas, skatot lietu atkārtoti apelācijas instances tiesā pēc kasācijas instances tiesas lēmuma

J 26.02.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-29/2015
Soda pastiprināšana vai likuma piemērošana par smagāku noziedzīgu nodarījumu, izskatot lietu no jauna

2014. gads

J 03.07.2014. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No SKK-549/2014
Kasācijas sūdzības papildinājumu iesniegšanas termiņš

J 06.02.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-89/2014
Lietas iztiesāšanas laika un vietas nepaziņošana kā apsūdzētā tiesību pārkāpums apelācijas instances tiesā

2013. gads

J 04.04.2013. Decision of the senator of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-176/2013
Tiesas pieņemtā nolēmuma pārsūdzēšana ir apsūdzētā tiesības

J 01.03.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-145/2013
Kriminālprocesa likuma būtisks pārkāpums kā pamats tiesas nolēmuma atcelšanai

2012. gads

2011. gads

2010. gads

J 16.11.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-467/2010
Prokurora viedoklis Kriminālprocesa likuma 585.panta otrās daļas kārtībā

J 11.03.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-113/2010
Likuma tulkojums, kas izteikts kasācijas instances tiesas lēmumā

2009. gads

J 11.02.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-78/2009
Pamats nolēmuma atcelšanai ir būtisks Kriminālprocesa likuma pārkāpums

2007. gads

J 06.12.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-694/2007
Apelācijas instances tiesas sastāvs. Otrreizēja kasācijas sūdzības iesniegšana

2006. gads

J 17.01.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-8/2006
Lietā esošo pierādījumu novērtēšana piekrīt tiesai, kas izspriež lietu pēc būtības

2005. gads

J 28.11.2005. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-619/2005
Noskaidroto apstākļu atbilstības konkrētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm pārbaude