51.nodaļa. Tiesvedības īpatnības procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajai personai (547.-548.pants)

The print version

2021. gads

J 27.01.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-90/2021
Juridiskās personas pārstāvja tiesības izteikt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā un pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam

J 27.01.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-90/2021
Tiesas spriedums vienošanās procesā, ar kuru apstiprināta gan vienošanās ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu, gan vienošanās ar juridiskās personas pārstāvi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu