50.nodaļa. Tiesvedības īpatnības, slēdzot vienošanos iztiesāšanas procesā (544.-546.pants)

The print version

2011. gads

J 15.09.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-278/2011
Apsūdzētā viedoklis par nosakāmo sodu, slēdzot vienošanos iztiesāšanas procesā