4.nodaļa. Apstākļi, kas liedz veikt kriminālprocesu (50.-58.pants)

The print version

2018. gads

J 19.06.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-197/2018
Tikai draudzības apstiprināšana sociālajos tīklos vien nav pietiekams pamats interešu konflikta pastāvēšanas konstatēšanai

J 29.03.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-20/2018
Pierādījumi, ko procesuālo uzdevumu izpildītājs ieguvis pēc viņa nopratināšanas liecinieka statusā

J 07.03.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-7/2018
Tiesneša piedalīšanās lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā, kurā šis tiesnesis iepriekš pieņēmis organizatoriska rakstura procesuālu lēmumu

2013. gads

2010. gads

J 17.12.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-629/2010
Tiesneša piedalīšanās lietas izskatīšanā vienā no izdalītajiem kriminālprocesiem

J 17.02.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-88/2010
Tiesneša piedalīšanās kriminālprocesā, kurā pieņemts procesuāls lēmums

2007. gads

J 31.10.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-472/2007
Kriminālprocesa likuma 52. panta ceturtās daļas 1. punkta skaidrojums

2006. gads

J 27.04.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-268/2006
Ja tiesnesis lēmis par drošības līdzekļa piemērošanu laikā, kad bija spēkā Latvijas Kriminālprocesa kodekss, uz viņu nevar attiecināt Kriminālprocesa likuma aizliegumu, kas paredzēts Kriminālprocesa likuma 52.panta ceturtās daļas 1.punktā