46.nodaļa. Iztiesāšana (493.-510.pants)

The print version

2020. gads

14.07.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-359/2020
Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu izlemšana lietas iztiesāšanas laikā

J 06.10.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-77/2020
Kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma par pierādījumu iegūšanu izlemšana

2019. gads

J 06.09.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-438/2019
Kriminālprocesa likuma 499.panta nosacījumu neievērošana

31.10.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-373/2019
Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; Apsūdzības un apsūdzības runas saturs

J 19.12.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-212/2019
Ekspertīzes noteikšana lietas iztiesāšanas laikā pēc kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[E]/2019
Operatīvā eksperimenta rezultātā iegūto ziņu pieļaujamība pierādīšanā

2018. gads

06.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-423/2018
Tiesa, neveicot pierādījumu pārbaudi, nevar konstatēt no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

2017. gads

J 02.02.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-23/2017
Pierādījumu pārbaudes neizdarīšanas nosacījums

J 07.03.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-16/2017
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas pareizības pārbaude, tiesai lemjot par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu

2016. gads

2015. gads

J 17.09.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-473/2015
Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu motivēta noraidīšana

J 27.05.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-325/2015
Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu par faktiem izmantošanas pierādīšanā nosacījumi

J 20.02.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-27/2015
Tiesas tiesības iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, kas nav pievienoti krimināllietai un kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu

2014. gads

J 05.06.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-303/2014
Personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, atteikšanās no aizstāvja pirmās instances tiesā

J 30.05.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-49/2014
Tiesas lēmuma par tiesas izmeklēšanas atsākšanu nosacījumi

2013. gads

J 13.09.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-409/2013
Apsūdzētā pirmstiesas kriminālprocesā sniegto liecību pārbaude tiesā

J 12.03.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-98/2013
Apelācijas instances tiesas kompetence, ja lieta pirmās instances tiesā skatīta bez pierādījumu pārbaudes

J 11.01.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-8/2013
Lietu bez pierādījumu pārbaudes apsūdzētā prombūtnē izskatīt nav pieļaujams

2012. gads

J 10.05.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-264/2012
Ierobežoti pieskaitāmas personas lūgums neizdarīt pierādījumu pārbaudi pirmās instances tiesā

J 08.02.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-47/2012
Pierādījumu pārbaude par kompensācijas apmēru, ja lieta skatīta atbilstoši Kriminālprocesa likuma 499.panta otrās daļas nosacījumiem, neveicot pierādījumu pārbaudi

2011. gads

J 29.08.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-314/2011
Apsūdzētā lūgums pirmās instances tiesā neizdarīt pierādījumu pārbaudi

J 28.03.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-163/2011
Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu izvērtēšana lietas iztiesāšanas laikā

2010. gads

J 04.10.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-454/2010
Pierādījumu pārbaudes kārtība apelācijas instances tiesā

J 30.08.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-331/2010
Lietas izskatīšana bez pierādījumu pārbaudes pirmās un apelācijas instances tiesā

J 23.03.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-158/2010
Kriminālprocesa likuma 499.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošana

2009. gads

J 01.10.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-479/2009
Cietušā viedoklis par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu

J 21.09.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-394/2009
Kriminālprocesa likuma 499.panta piemērošana, ja lietā iesniegts izlīgums

J 24.04.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-5/2009
Kriminālprocesa likuma 499.panta nosacījumu būtisks pārkāpums pirmās instances tiesā

2007. gads

J 19.01.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-28/2007
Par apsūdzētā aizstāvja un apsūdzētā lūgumu skatīt lietu bez pierādījumu pārbaudes

2006. gads

J 03.10.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-472/2006
Apelācijas instances tiesas tiesības veikt tiesas izmeklēšanu, pārsniedzot apelācijas sūdzības apjomus un ietvarus