43.nodaļa. Kriminālprocesu apvienošana, sadalīšana, atlikšana, apturēšana vai izbeigšana (475.-481.pants)

The print version

2014. gads

J 30.10.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-545/2014
Satversmes tiesā apstrīdētas tiesību normas piemērošana

2012. gads

2010. gads

J 28.06.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-295/2010
Kriminālatbildību izslēdzošs apstāklis ir pamats kriminālprocesa izbeigšanai

2008. gads

2007. gads

J 19.12.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-713/2007
Izlīgums kā kriminālprocesa izbeigšanas priekšnoteikums

J 30.10.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-516/2007
Kriminālprocesa izbeigšana un procesa turpināšana medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai