3.nodaļa. Amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu (26.-49.pants)

The print version

2020. gads

2018. gads

J 11.05.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-149/2018
Vainas formas konstatēšana ir tiesas, nevis eksperta kompetence

J 21.06.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-23/2018
Lietas izskatīšanas robežas kasācijas instances tiesā, ja ir iesniegta cietušā kasācijas sūdzība, bet nav iesniegts kasācijas protests

2012. gads

2007. gads