33.nodaļa. Kriminālvajāšana (402.-414.pants)

The print version

2020. gads

J 2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-[R]/2020
Personas, par kuru pieņemts lēmums par krimināllietas nosūtīšanu tiesai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai, informēšana par krimināllietas nosūtīšanu tiesai

2019. gads

2013. gads

2012. gads

J 04.06.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-8/2012
Kriminālprocesa likuma 405.pants, kurā norādītas prasības apsūdzības saturam, jāaplūko kopsakarā ar Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmo daļu

2010. gads

2009. gads

2008. gads

J 15.10.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-535/2008
Apsūdzības saturs, saucot personu pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 320.panta