30.nodaļa. Kriminālprocesa uzsākšana un izbeigšana (369.-383.pants)

The print version

2019. gads

J 18.06.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-282/2019
Lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu nav atzīstams par kriminālprocesu nepieļaujošu apstākli

J 16.05.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-104/2019
Cietušais Krimināllikuma 130.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

J 2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[F]/2019
Kriminālprocesa izbeigšana, konstatējot kriminālprocesu nepieļaujošus apstākļus

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[G]/2019
Mantisko jautājumu risināšanas iespējamība, ja kriminālprocess izbeigts sakarā ar apsūdzētā nāvi

2018. gads

J 23.03.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-190/2018
Izlīguma iespējamība kasācijas instances tiesā

2016. gads

J 27.09.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-J-507/2016
Tiesas pienākums izvērtēt apsūdzētā vainīgumu, izbeidzot kriminālprocesu personu nereabilitējoša apstākļa dēļ – kriminālprocesu nav iespējams pabeigt saprātīgā termiņā

2015. gads

J 28.12.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No.  SKK-666/2015
Kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis – kriminālprocess vērsts pret ārvalstnieku vai bezvalstnieku par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, ja tas par šo noziedzīgo nodarījumu piespiedu kārtā izraidīts no Latvijas Republikas

2013. gads

J 22.01.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-19/2013
Nepieciešamā aizstāvēšanas kā kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis

2012. gads

J 16.10.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-546/2012
Kriminālprocesa izbeigšana, ja pārkāptas apsūdzētā tiesības uz lietas savlaicīgu izskatīšanu

2011. gads

J 12.05.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-160/2011
Apsūdzētā, kas nomiris, izdarīts noziedzīgs nodarījums

2010. gads

J 28.06.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-295/2010
Kriminālatbildību izslēdzošs apstāklis ir pamats kriminālprocesa izbeigšanai

J 19.01.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-1/2010
Pirmās instances tiesas pienākums izlemt, vai apsūdzētais, kas miris lietas izskatīšanas laikā, ir vai nav izdarījis noziedzīgo nodarījumu

2009. gads

J 21.09.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-352/2009
Kriminālprocesa izbeigšana kriminālatbildības noilguma dēļ

J 23.01.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-17/2009
Kriminālprocesa izbeigšana tiesā sakarā ar kriminālatbildības noilgumu

2007. gads

2006. gads

J 22.03.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-193/2006
Nevar izbeigt kriminālprocesu uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 8.punkta pamata, ja krimināllieta pēc Krimināllikuma 260.panta 1.daļas ierosināta bez cietušās personas pieteikuma līdz 2005.gada 1.oktobrim