27.nodaļa. Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu (355.-360.pants)

The print version

2019. gads

J 11.06.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-294/2019
Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības tikt uzklausītam

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[G]/2019
Mantisko jautājumu risināšanas iespējamība, ja kriminālprocess izbeigts sakarā ar apsūdzētā nāvi

2012. gads

J 19.06.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-234/2012
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no mantas konfiskācijas kā soda

2006. gads