1.nodaļa. Kriminālprocesa pamatnoteikumi (1.-5.pants)

The print version

2016. gads

J 21.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-99/2016
Akcīzes nodokļa iekasēšanas nosacījumi un ar kontrabandu valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

2006. gads

J 27.01.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-32/2006
Tiesa pamatoti piemērojusi Kriminālprocesa likuma normas, iztiesājot lietu tiesas sēdē pēc 2005.gada 1.oktobra. Lietas iztiesāšana ir nevis atsevišķa procesuāla darbība, bet gan daudz plašāks jēdziens – procesuāla stadija, tāpēc šajā lietā nav pārkāpts Pārejas noteikumu 2.punkts