19.nodaļa. Nolēmumi (318.-322.pants)

The print version

2020. gads

J 2020. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[H]/2020
Apelācijas instances tiesas nolēmuma pieejamības diena ārkārtējās situācijas laikā

2016. gads

J 08.09.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-509/2016
Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņa aprēķināšana, ja tiesas nolēmuma noraksts procesā iesaistītajai personai nosūtīts elektroniski

2013. gads

J 30.08.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-491/2013
Apsūdzētā, kurš neatrodas apcietinājumā, lūgums par iepazīšanos ar nolēmumu, izmantojot tulka palīdzību

2009. gads

J 04.11.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-594/2009
Tiesas nolēmuma pieejamības diena apsūdzētajam un viņa aizstāvim