14.nodaļa. Ar brīvības atņemšanu nesaistītie piespiedu līdzekļi (250.-262.pants)

The print version

2015. gads

J 15.10.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-358/2015
Drošības naudas zaudēšanas nosacījums – personas izdarīts jauns tīšs noziedzīgs nodarījums