12.nodaļa. Rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem un dokumentiem (235.-240.pants)

The print version

2018. gads

27.02.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-119/2018
Galīgā rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem norādāma tiesas nolēmumā un pamatojama ar konkrētu likuma normu

2016. gads

J 20.04.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-110/2016
Citai personai piederoša transportlīdzekļa, kas ticis izmantots noziedzīga nodarījuma izdarīšanai, konfiskācijas nosacījumi

2014. gads

J 06.03.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-106/2014
Notiesājošā spriedumā jāpamato rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem

2013. gads

J 23.05.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-306/2013
Mantas konfiskācijas kā soda nošķiršana no speciālās konfiskācijas, kas noteikta Kriminālprocesa likumā

2010. gads

J 07.05.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-222/2010
Transportlīdzeklis kā noziedzīga nodarījuma rīks vai lieta, kura bija paredzēta vai tika izmantota noziedzīga nodarījuma izdarīšanā