11.nodaļa. Speciālās izmeklēšanas darbības (210.-234.pants)

The print version

2020. gads

06.11.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-410/2020
Tiesas pēckontrole par pirmstiesas procesā veiktajām speciālajām izmeklēšanas darbībām

J 2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[O]/2020
Persona, pret kuru var veikt speciālo izmeklēšanas eksperimentu

2019. gads

30.04.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-36/2019
Speciālā izmeklēšanas eksperimenta tiesiskuma izvērtējums un tā rezultātā iegūto pierādījumu pieļaujamība pierādīšanā

2016. gads

J 30.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-338/2016
Lēmums par speciālā izmeklēšanas eksperimenta veikšanu, dalības vai līdzdalības noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā imitēšana

J 15.03.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-93/2016
Nosacījumi speciālā izmeklēšanas eksperimenta veikšanai

2015. gads

J 07.08.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-303/2015
Operatīvā eksperimentā iegūto pierādījumu izmantošanas pieļaujamība vainas pierādīšanā

J 23.09.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-297/2015
Izņemtā tālrunī uzglabātās informācijas vizuālā apskate

J 08.07.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No.  SKK-170/2015
Speciālais izmeklēšanas eksperiments, tā tiesiskuma izvērtēša

2012. gads