VIII[2] nodaļa. Mantas īpašā konfiskācija

The print version

2019. gads

J 19.02.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-34/2019
Prokurora un apsūdzētā noslēgtās vienošanās par vainas atzīšanu un sodu obligāta sastāvdaļa – vienošanās par apsūdzētajam piederošās mantas īpašo konfiskāciju