VIII[1] nodaļa. Juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi

The print version

2021. gads

J 27.01.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-90/2021
Tiesas spriedums vienošanās procesā, ar kuru apstiprināta gan vienošanās ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu, gan vienošanās ar juridiskās personas pārstāvi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu

2016. gads

J 14.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-6/2016
Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas juridiskajai personai nosacījumi