VII nodaļa. Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības

The print version

2016. gads

J 11.02.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-94/2016
Brīvības atņemšanas soda noteikšanas neiespējamība nepilngadīgajam par kriminālpārkāpumu un mazāk smagu noziegumu

2014. gads

J 09.05.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-364/2014
Krimināllikuma 65.panta pirmās daļas 2003.gada 12.jūnija likuma redakcija

2012. gads

J 25.10.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-634/2012
Krimināllikuma 65.panta piektās daļas piemērošana un noziedzīgā nodarījuma recidīvs

2009. gads

J 24.03.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-190/2009
Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi nav uzskatāmi par sodu, tāpēc uz tiem nav attiecināma Krimināllikuma 51.panta piemērošana