VI nodaļa. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda

The print version

2020. gads

13.03.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-66/2020
Kriminālatbildības noilguma piemērošana personai, kas izdarījusi slepkavību pastiprinošos apstākļos laikā, kad bija spēkā Latvijas Kriminālkodekss

2017. gads

J 24.05.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-67/2017
Jauna tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšana sodāmības laikā

2016. gads

J 07.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-213/2016 
Atbrīvošanas no kriminālatbildības vērtēšanas kritēriji

2012. gads

2010. gads

J 14.12.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-582/2010
Sodāmības dzēšanas termiņa aprēķināšanai piemērojamā tiesību norma

J 19.04.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-175/2010
Galīgā soda noteikšana atbilstoši Krimināllikuma 61. un 51.pantam

2009. gads

J 21.09.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-352/2009
Kriminālprocesa izbeigšana kriminālatbildības noilguma dēļ

J 23.01.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-17/2009
Kriminālprocesa izbeigšana tiesā sakarā ar kriminālatbildības noilgumu

2008. gads

J 30.06.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-331/2008
Kriminālatbildības noilguma beigu termiņš privātapsūdzības lietā

2006. gads

J 02.05.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-276/2006
Personas atbrīvošana no soda izciešanas sakarā ar slimību

2003. gads

J 05.05.2003. Decision of assignment sitting of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-288/2003
Par personas atbrīvošanu no soda, ievērojot taisnības un humānisma principus