IV nodaļa. Sods

The print version

2021. gads

16.02.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-15/2021
Krimināllikuma 218.panta otrās daļas sankcijā paredzētais papildsods – tiesību uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos, vai tiesību ieņemt noteiktu amatu atņemšana

2018. gads

2017. gads

12.10.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-671/2017
Krimināllikuma Sevišķās daļas normas sankcijā neparedzēta papildsoda – tiesību ierobežošana - piemērošana

2016. gads

J 20.05.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-207/2016
Naudas soda samaksas termiņa atlikšanas vai sadalīšanas nosacījumi

J 19.02.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-163/2016
Nav konfiscējama nauda minimālās mēneša darba algas apmērā

2015. gads

J 27.02.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-48/2015
Piespiedu darbs nav piemērojams darbnespējīgām personām

2014. gads

J 14.02.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-22/2014
Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana

2013. gads

J 23.05.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-306/2013
Mantas konfiskācijas kā soda nošķiršana no speciālās konfiskācijas, kas noteikta Kriminālprocesa likumā

2012. gads

J 18.06.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-314/2012
Apelācijas instances tiesas kompetence naudas soda apmēra noteikšanā

J 19.06.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-234/2012
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no mantas konfiskācijas kā soda

J 26.01.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-50/2012
Naudas sods nosakāms Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā

2011. gads

J 24.03.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-111/2011
Krimināllikuma 45.panta – soda noteikšanas vispārīgie principi - ceturtā daļa nav piemērojama, ja izdarīts kriminālpārkāpums

J 28.01.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-20/2011
Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana kā aizliegums vadīt transportlīdzekli uz tiesas noteikto laiku

2010. gads

J 21.12.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-597/2010
Papildsoda – tiesību ierobežošanas – izciešanas uzsākšanas brīdis

J 05.11.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-508/2010
Tiesas noteiktā kaitējuma kompensācija nav uzskatāma par sodu Krimināllikuma 35.panta izpratnē vai dubultsodu Kriminālprocesa likuma 25.panta izpratnē

J 05.10.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-428/2010
Papildsoda – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanas – izciešana, ja persona izdarījusi jaunu noziedzīgu nodarījumu

J 06.07.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-334/2010
Personas atrašanās apcietinājumā un brīvības atņemšanas soda izciešana ir divi atšķirīgi personas tiesiskie stāvokļi

J 27.04.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-214/2010
Papildsoda – policijas kontroles – neizciestās soda daļas pievienošana sodam par jaunu noziedzīgu nodarījumu

J 18.01.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-45/2010
Papildsoda – policijas kontroles – aizstāšanas nosacījumi

2008. gads

J 27.11.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-637/2008
Var tikt konfiscēta arī tāda manta, kurai reģistrēta komercķīla

2007. gads

2006. gads

J 27.03.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-130/2006
Papildsoda izciešana un soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem

2005. gads

J 07.02.2005. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-104/2005
Policijas kontroli kā papildsodu nedrīkst piemērot notiesātajam, kuram brīvības atņemšanas sods noteikts nosacīti

2004. gads

J 17.02.2004. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-73/2004
Spriedums atcelts Krimināllikuma 46. panta 2. daļas un 42. panta 1. daļas nosacījumu neievērošanas dēļ