III nodaļa. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību.

The print version

2019. gads

07.03.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK- 105/2019
Nepieciešamā aizstāvēšanās un tās robežu pārkāpšanas izvērtējums

2016. gads

J 30.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-296/2016
Nepieciešamās aizstāvēšanās tiesīguma nosacījumi

2013. gads

J 22.11.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-528/2013
Slepkavības norobežošana no nepieciešamās aizstāvēšanās un šķietamās aizstāvēšanās

J 22.01.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-19/2013
Nepieciešamā aizstāvēšanas kā kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis

2010. gads

2009. gads

J 23.09.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-503/2009
Personas atrašanās nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī

2007. gads

J 14.09.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-489/2007
Šķietamā aizstāvēšanās tāpat kā nepieciešamā aizstāvēšanās ir iespējama tikai tad, ja pastāv zināmi obligāti nosacījumi. Nepieciešamās aizstāvēšanās gadījumā tāds nosacījums ir reāls apdraudējums, bet šķietamās aizstāvēšanās gadījumā – darbības, kuras uzskata par šādu apdraudējumu. Ja persona bez jebkāda pamata iedomājusies, ka notiek uzbrukums, jo cietušā rīcība un konkrētie notikuma apstākļi nav devuši tam iemesla, tad šī persona par tīši radīto kaitējumu atbild uz vispārējiem pamatiem.