II nodaļa. Noziedzīgs nodarījums

The print version

2019. gads

J 05.11.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-372/2019
Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas

2018. gads

J 31.05.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-145/2018
Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijā

2017. gads

J 07.02.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-59/2017
Nelikumīgas darbības ar psihotropām vielām organizētā grupā

2016. gads

2015. gads

J 26.11.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-32/2015
Noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana saskaņā ar kvalificējošo pazīmi – nodarījumu izdarījusi organizēta grupa; noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās vai otrās daļas

2013. gads

2012. gads

J 25.10.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-634/2012
Krimināllikuma 65.panta piektās daļas piemērošana un noziedzīgā nodarījuma recidīvs

2011. gads

J 27.10.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-153/2011 
Līdzdalībnieka darbību kvalifikācija, ja izdarītājs veicis noziedzīgo nodarījumu ar kvalificējošām pazīmēm

J 27.10.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-153/2011 
Līdzdalībnieka darbību kvalifikācija, ja izdarītājs veicis noziedzīgo nodarījumu ar kvalificējošām pazīmēm

2010. gads

2009. gads

J 24.11.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-532/2009
Labprātīga atteikšanās no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas

J 05.03.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-121/2009
Līdzdalībnieka motīvi, iesaistoties mantkārīgā noziedzīgā nodarījumā

2007. gads

J 05.09.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-404/2007
Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā

2006. gads

J 16.11.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-680/2006
Uzkūdītāja kā noziedzīga nodarījuma līdzdalībnieka nodoms