I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

The print version

2020. gads

J 30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020
Labvēlīgāks likums Krimināllikuma 5.panta otrās daļas izpratnē

2018. gads

J 2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[B]/2018
Soda noteikšana par noziedzīgiem nodarījumiem, kuru izdarīšanas laiks pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nav noskaidrots

2017. gads

J 14.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-558/2017
Krimināllikumā ietverto jēdzienu – „labprātīgi paziņo” un „aktīvi veicina” tvērums

J 2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[C]/2017
Uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdi Krimināllikuma Sevišķās daļas panta dispozīcijā neparedzētu noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmju iekļaušana noziedzīga nodarījuma aprakstā

2016. gads

J 19.08.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-336/2016
Papildsoda — policijas kontroles — aizstāšanas ar papildsodu — probācijas uzraudzību — spēkā stāšanās; noziedzīgu nodarījumu recidīvs

2014. gads

J 28.01.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-65/2014
Soda noteikšana pēc 2013.gada 1.aprīļa par tādu noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts pirms 2013.gada 1.aprīļa

2006. gads

J 18.01.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-7/2006
Abu iepriekšējo tiesu instanču nolēmumi atcelti, jo Krimināllikuma 241.panta grozījumi ir vērtējami kā apsūdzētajiem labvēlīgāki, līdz ar to saskaņā ar Krimināllikuma 5.panta 2.daļas nosacījumiem tiem ir atpakaļejošs spēks.

2005. gads

J 05.07.2005. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-363/2005
Abu instanču tiesu nolēmumi atcelti, jo tiesas neievērojušas Krimināllikuma 5.panta 2.daļas nosacījumus par likuma, kurš atzīst nodarījumu par nesodāmu, attiecināšanu uz izdarīto nodarījumu