XXIV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā

The print version

2020. gads

04.06.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-221/2020
Krimināllikuma 329.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (neizpaužamu ziņu izpaušana) priekšmets

01.10.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-63/2020
Dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, kas izdarīta mantkārīgā nolūkā, un svešas mantas nolaupīšanas kvalifikācija

24.04.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-9/2020
Būtisks kaitējums Krimināllikuma 318.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

2019. gads

J 24.07.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-149/2019
Noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājušos kaitīgo seku nozīme noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā un soda noteikšanā

27.05.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-80/2019
Pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklis atzīstams par valsts amatpersonu Krimināllikuma 316.panta izpratnē

J 25.04.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK- 33/2019
Valsts akciju sabiedrības valdes loceklis atzīstams par valsts amatpersonu

25.04.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-18/2019
Krimināllikuma 319.pantā (Valsts amatpersonas bezdarbība) paredzētā noziedzīga nodarījuma sastāva kvalificējošā pazīme - smagas sekas

J 04.06.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-17/2019
Dienesta pilnvaru pārsniegšana un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; Mantkārīga nolūka konstatēšana Krimināllikuma 317.pantā un 318.pantā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos; Mantiskais zaudējums kā būtisks kaitējums

J 18.04.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-5/2019
Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā kvalifikācija, ja to rezultātā iestājušās smagas sekas

2018. gads

J 09.11.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-240/2018
Latvijas Republikas teritorijā ievestu akcīzes preču vērtības noteikšana

2017. gads

J 14.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-558/2017
Kukuļošanas priekšmetam - materiāliem labumiem izvirzāmās prasības

J 14.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-558/2017
Transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektors ir valsts amatpersona Krimināllikuma izpratnē

J 01.03.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-147/2017
Krimināllikuma 329.panta (neizpaužamu ziņu izpaušana) objektīvā puse

J 06.06.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-91/2017
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, ja ir izteikts gan kukuļa piedāvājums, gan veiktas darbības, kas virzītas uz kukuļa nodošanu valsts amatpersonai

2016. gads

J 03.10.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-615/2016
Ārsts kā Krimināllikuma 326.2 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana) subjekts

J 05.05.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-58/2016 
Dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas kvalifikācijas jautājumi

J 31.03.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-25/2016
Kukuļa nodošana un kukuļa piedāvāšana kā patstāvīgi pabeigti noziedzīgi nodarījumi

2015. gads

J 26.11.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-32/2015
Noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana saskaņā ar kvalificējošo pazīmi – nodarījumu izdarījusi organizēta grupa; noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās vai otrās daļas

2014. gads

J 18.02.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-1/2014
Būtisks kaitējums Krimināllikuma 318.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

2013. gads

J 03.07.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-333/2013
Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kas izraisījusi smagas sekas

J 28.02.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-7/2013
Dienesta pilnvaru pārsniegšana, ja tā saistīta ar vardarbību

2012. gads

2011. gads

J 15.03.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-79/2011
Krimināllikuma 326.1 panta – tirgošanās ar ietekmi – pirmās daļas jaunā redakcija

J 01.03.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-7/2011
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 320.panta – kukuļņemšana

J 20.01.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-2/2011
Valsts amatpersonas statuss un tās atrašanās atvaļinājumā

2008. gads

J 15.10.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-535/2008
Apsūdzības saturs, saucot personu pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 320.panta

J 02.07.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-312/2008
Ievērojama mantiska zaudējuma nodarīšana kā smagas sekas Krimināllikuma 319.panta otrās daļas izpratnē

J 22.01.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-3/2008
Valsts amatpersona, ja tā piedalās koleģiāla lēmuma pieņemšanā, var būt Krimināllikuma 320.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts, jo katrs komisijas loceklis kā valsts amatpersona pieņem konkrētu lēmumu. Šādi valsts amatpersona rīkojas atbilstoši savam dienesta stāvoklim un var izmantot iespējas, lai ietekmētu koleģiāla lēmuma pieņemšanu, kura pieņemšana var būt atkarīga no atsevišķu komisijas locekļu lēmumiem

2007. gads

J 05.09.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-404/2007
Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā

J 19.02.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-1/2007
Apelācijas instances tiesas lēmumā ir konstatētas un detalizēti izvērtētas visas obligātās un nepieciešamās Krimināllikuma 318.panta 2.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes.

2006. gads

J 30.11.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-673/2006
Kukuļņemšana saistībā ar dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

J 23.10.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-615/2006
Kukuļdošana kā noziedzīga nodarījuma pabeigtības moments