XXII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldības kārtību

The print version

2019. gads

J 12.03.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-67/2019
Par pierādītu atzītā noziedzīgā nodarījuma – patvarība – apraksts

2018. gads

J 28.03.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-49/2018
Dokumenta viltošana, ja tā izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās

2017. gads

23.01.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-2/2017
Nostiprinājuma lūgums atzīstams par dokumentu Krimināllikuma 275.panta izpratnē

2015. gads

J 30.10.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No.  SKK-J-653/2015
Personas identitātes slēpšana, uzrādot svešu vadītāja apliecību

J 27.10.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-488/2015
Dokumenti Krimināllikuma 275.panta izpratnē var būt gan publisko, gan privāto tiesību jomā

J 08.10.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-351/2015
Uzbrukuma rezultātā varas pārstāvim nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi veido noziedzīgu nodarījumu ideālo kopību

J 12.06.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-215/2015
Dokumenta oriģināla neesamība krimināllietas materiālos

J 29.05.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-113/2015
Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

2014. gads

J 02.10.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-460/2014
Ja nodarīts ievērojams mantisks zaudējums, būtiska kaitējuma konstatēšanai nepieciešams konstatēt arī citu ar likumu aizsargātu interešu apdraudējumu

J 19.09.2014. Decision of the Department of criminal Cases, case No SKK-353/2014
Krimināllikuma 279.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

J 16.09.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-330/2014
Pilnvarojuma līgums kā dokuments ar juridisku nozīmi

2013. gads

J 09.05.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-165/2013
Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība atzīstama par Krimināllikuma 274.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmetu

2011. gads

J 31.08.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-257/2011
Būtisks kaitējums nav Krimināllikuma 279.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma obligāta pazīme

J 01.02.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-61/2011
Krimināllikuma 269.pantā – uzbrukums varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai – paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

2008. gads

2007. gads

2006. gads

J 20.10.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-620/2006
Mantiska zaudējuma apmēra kā obligātas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes konstatēšana